Vespers en de Dorpskerkcantorij

zingend zoeken naar woorden,

zingend woorden proeven,

zingend woorden vinden,

zingen met hart en ziel,

zingen van de hemel op aarde,

zingen én stil zijn……….
De ‘Vespers in de Dorpskerk’ is een serie muzikale diensten in een vrije vorm die toegankelijk is voor iedereen. De meditatieve bijeenkomsten hebben een oecumenisch en laagdrempelig karakter. Ze worden vormgegeven door een enthousiaste groep zangers (de Dorpskerkcantorij), vertellers en voorgangers met diverse achtergronden. De vespers ontwikkelen zich als een nieuwe vorm van samenzijn, muziek, meditatie en\of gebed. In de zoektocht naar muzikale en liturgische elementen die ons nu inspireren, vonden we onder andere de eenvoudige oude rituelen van samen zingen en stil zijn. Muziek is de rode draad in deze avondgebeden. Er is geen preek of overweging. Vaste elementen in iedere vesper zijn de mogelijkheid om een kaars te branden en een meditatieve stilte. De keuze van muziek en teksten is breed, uit oude en nieuwe bronnen, in al haar verscheidenheid, van oosters-orthodox, negrospirituals tot hedendaagse Nederlandse liedteksten van bijvoorbeeld Huub Oosterhuis en Sytze de Vries. We zingen uit al die bronnen en ervaren wat ze ons vandaag te zeggen hebben.
De Dorpskerkcantorij is een projectkoor verbonden aan de Dorpskerk en de daar huizende Protestantse Gemeente (PKN). Het koor verzorgt de muzikale bijdragen in bijna alle vespers en ondersteunt muzikaal bijzondere en feestelijke diensten van de PKN-gemeente in Santpoort (Kerst, Pasen, Doop,Voleinding). Het koor heeft een flexibele opzet; zangers kunnen zelf kiezen aan welke zangprojecten ze mee willen doen, bijvoorbeeld aan de voorbereiding van een vesper óf aan de voorbereiding van de zang voor Kerst of Pasen. Dirigente is Antje de Wit, tevens cantor (voorzanger) van deze gemeente.