Kerkonderweg laatste hoofdartikel

SAMEN VERTROUWEN EN AAN DE SLAG

Dat Darwin, één van de bedenkers van de evolutietheorie,  tweehonderd jaar geleden werd geboren is de laatste maanden  breed uitgemeten. Terecht, want hij droeg bij aan de belangrijke theorie die verklaart hoe de  natuur zich ontwikkelt door erfelijkheid en onverwachte veranderingen, mutaties.

Dat het op 10 juli vijfhonderd jaar geleden is dat de kerkhervormer Calvijn werd geboren ontgaat de  media evenmin.  In Dordrecht opende de koningin de tentoonstelling Calvijn en wij. Waarom dat  ‘wij’? Zijn wij Nederlanders echt zulke calvinisten? Nederland zou Nederland niet zijn, als dat al niet is onderzocht. Wat bleek? Onze twintigers hebben de meeste calvinistische trekjes, de sterkste C-factor. De zwakkere C-factor van ouderen doet vermoeden dat Darwins afstammingstheorie hier niet werkt.

Dat het dit jaar honderd jaar geleden is dat binnen de Hervormde Kerk de Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid zich installeerde haalt nauwelijks de media. Die Bond, greep, vierhonderd jaar na Calvijns geboorte terug op de reformator en verzette zich tegen modernisering  in de toenmalige theologie. Vooral  de invloed van het Darwinisme, honderd jaar na de geboorte van Darwin, en het  Boeddhisme werden  als  gevaren gezien.

Het Boeddhisme uit oostelijk Azië was rond 1900 in Europa bekend geworden. Sommigen, waaronder darwinisten beschouwden  godsdienst als een overleefde door mensen bedachte, niet erfelijke, activiteit. In het Boeddhisme vonden ze een hen aansprekende  levensbeschouwing zonder god. Honderd jaar later heeft het Boeddhisme in Nederland nog steeds dezelfde aantrekkingskracht.

Dat begin juni de bekendste levende boeddhist Nederland bezoekt is al wekenlang nieuws. Onze premier ontvangt de Tibetaanse leider in ballingschap, de Dalai Lama niet. Handelsbetrekkingen met China mogen niet worden geschaad, ook  niet na  zestig jaar onderdrukking van  mensenrechten in Tibet. Ook niet twintig jaar nadat op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing voor erkenning van de mensenrechten demonstrerende studenten door tanks werden platgewalst. Hoe zo, hemelse vrede, met  tanks in opdracht van een regime dat weinig op heeft met  godsdienst?

 

Maar zoals de Tweede Kamer ontmoet onze minister van buitenlandse zaken de Dalai Lama wel, niet als leider van een volk maar als geestelijk leider. Of Tibetanen en Chinezen dat  subtiele Nederlandse onderscheid tussen politiek en religie invoelen is maar de vraag. Waarschijnlijk hebben ze te weinig  C-factoren geërfd om dat te kunnen volgen. Want het Aziatisch Boeddhisme hanteert geen definities die  staat en levensbeschouwing van elkaar  scheiden. Daarom is het voor het Boeddhisme als  een religie zonder god, niet vreemd zich ook te uiten in volksreligies met  veel gedaanten compleet met tempels, heiligen, offers, gebeden, beelden, stervelingen die op weg zijn om goddelijk gelijk Boeddha te worden en monniken die zich met politiek bezighouden. Wat moet de Dalai Lama met de eeuwenoude spannende Nederlandse verhouding tussen kerk en staat? Wat moet een boeddhist, die op zichzelf is aangewezen om de eigen weg in het leven  te zoeken naar de hoogste staat die een mens kan bereiken, het nirwana, met het onderscheid tussen politiek en geestelijk? Wie op zoek is naar het Nirwana, het einde van begeerte en verwarring, probeert individueel de wetmatigheden  van actie en reactie, oorzaak en gevolg, en daarmee ook die van het Darwinisme en de C-factor te overstijgen. Die individuele verantwoordelijkheid betekent  niet dat  boeddhisten zich niets aantrekken van de wereld en haar mensen om zich heen.

Alleen al de inzet van de Dalai Lama om de mensenrechten voor zijn volk erkend te krijgen maakt dat al duidelijk. In hun handelen weten  boeddhisten echt wel de handen ineen te slaan. Maar in hun denken en mediteren over zichzelf, de medemensen en de wereld zijn ze zonder een god op zich zelf aangewezen, al hebben ze  het inspirerende voorbeeld van de enige die het Nirwana bereikte, de Boeddha. Zo zijn ze wezen, net als christenen na de Hemelvaart, maar zonder de belofte van Pinksteren die uitnodigt om gezamenlijk geïnspireerd naar elkaar te luisteren ongeacht de vele talen die er worden gesproken en om de handen ineen te slaan. Pinksteren staat haaks op een ieder voor zich en God voor ons allen. Het Pinkster vuur stookt ons op, misschien wel met wat inzet van de C-factor, om gezamenlijk het leven en de wereld leefbaar en rechtvaardig te maken en niet te berusten in erfelijke eigenschappen die we vanuit de evolutie hebben meegekregen.

Want, zoals gezang 234 bezingt laat Pinksteren ons niet verweesd achter. ‘Want al heeft hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind.’

We staan er niet alleen voor met de genen die we uit evolutie hebben meegekregen. We mogen samen vertrouwen en samen aan de slag.

Jeugdgroepen

Vormen: Waar gaat het over in het christelijk geloof? hoe lees je de bijbel? hoe leer je bidden? hoe leef je gelukkig met jezelf en anderen?

Vieren: doe mee in een muziekband, leef je uit in toneel, leer eindelijk eens zingen, ontdek hoe goed is het is samen stil te zijn, ontdek wat de wijsheid van 2000 jaar geloof inhoudt en breng eens wat nieuwe ideeën in een oude kerk…

Vrienden : maak vrienden door spel en sport, door kamp en gesprek, en leer: hoe ga je met elkaar om, hoe kun je samen met je vrienden je plek vinden in de kerk en buiten de kerk?


Creche

Soms onderbelicht, maar heel handig als je jonge kinderen hebt. Tijdens de kerkdienst op zondagochtend in Het Kruispunt is er een oppas die voor de kids van 0 tot 4 jaar zorgt. Zodat u met een gerust hart in de kerk kunt zitten.

Knutselclub

De knutselclub wordt gehouden op vrijdagavond van 19.00-20.00 uur in Het Kruispunt. De club is bedoeld voor alle kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Als je zelf ideeën hebt over wat je leuk vindt om te doen kun je ze altijd aan Heine vertellen. Uiteraard mag je al je vrienden en vriendinnen meenemen.

Kindernevendienst

Iedere zondag is er in 3 groepen kindernevendienst. Vanaf 4-12 jaar. Hier wordt het onderwerp van de dienst op een leuke en begrijpelijke manier behaneld met de kinderen. Voor meer informatie kun je

Tienernevendienst

Iedere tweede en vierde zondag van de maand wordt in Het Kruispunt, naast de ochtenddienst, een tienernevendienst gehouden. Dit is voor jongeren in de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze tienerdienst wordt er een korte uitleg gegeven over en iets gedaan met een bijbelgedeelte. Ook is er ruimte om met elkaar te praten. Dit gebeurt natuurlijk allemaal op een manier die de jongeren aanspreekt! Voor vragen kun je contact opnemen met een jeugdouderling.

Mocht je het nog niet weten, het is natuurlijk zo dat al je vrienden en vriendinnen welkom zijn bij de Rock Solid-club. Houd je mailbox in de gaten en stuur de uitnodiging door aan al je vrienden. (12-15 jaar, 1e drie klassen voortgezet onderwijs).

Geloven NU

Catechese voor tieners, in verschillende groepen.

We leren van de eigenwijsheid van Jezus en anderen uit de bijbel, en van de traditie van de kerk hoe het geloof een andere kijk kan geven op de dingen van alledag: de leuke dingen en de moeilijke dingen. Daar zijn spiegelverhalen voor, en oefeningen die in kloosters en woestijnen zijn ontwikkeld, opdrachten die je met je mobieltje of via internet uitvoert, stellingen en gespreksvragen en meer van dat soort zaken. Geloven NU wordt dinsdagmiddag en/of dinsdagavonden gegeven, 6x na
de zomer en 6x na de Kerst.

The Mall

The Mall is een concept voor jongerenwelzijnswerk dat in 1999 in Rotterdam is ontstaan. Inmiddels werken 15 jongerencentra in 10 steden met dit concept.
Professionele jongerenwerkers sturen teams aan van 20 tot soms wel 100 vrijwilligers.

Doelstelling

The Mall wil in (achterstands)wijken van (middel)grote steden aansprekend, kwalitatief en relevant jongerenwerk organiseren voor jongeren van 10-23 jaar.